CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chi bộ:

Bí thư: Bùi Đức Hảo

2. Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng: Bùi Đức Hảo

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Điệu

3. Công Đoàn:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Biết

TTND: Lê Văn Mạnh

4. Tổng phụ trách Đội: Trần Văn Khánh

5. Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Thị Bé Sáu ( tổ Xã Hội); Huỳnh Thị Xuân Tuyến (tổ Tự Nhiên)

6. Tổ trưởng Văn Phòng: Nguyễn Thị Quế Minh

Untitled