Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Số 1487/SGDĐT-HCQT13/06/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTĂNG CƯỜNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Tải về
SỐ: 3283/BCLT SGDĐT-CĐN13/12/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTỔNG KẾT 10 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM Tải về
SỐ 3281/BCLT SGDĐT-CĐN13/12/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTỔNG KẾT 10 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO [...] Tải về
So: 2781/ LT SGDDT-CDN13/10/2016Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngHUONG DAN THUC HIEN QCDC TRONG HOAT DONG CO QUAN; HOI NGHI CBCCVC Tải về
Số 2584/SGDĐT - CNTT11/10/2017Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngCHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, [...] Tải về