Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
06/2019/TT-BGDĐT28/05/2019Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTHÔNG TƯ 06 - QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC Tải về
31/08/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTHƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NHÂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
SỐ 1737/CT-BGDĐT07/5/2018Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngCHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Tải về
SỐ: 13/2010/TT-BGDĐT15/04/2010Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTHÔNG TƯ 13- QUY DỊNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG [...] Tải về
SỐ: 55/2011/TT-BGDĐT21/11/2011Phòng GD & ĐT Vĩnh HưngTHÔNG TƯ 55- ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Tải về