Gói quà tổng kết năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho công tác phát thưởng các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập và tham gia phong trào, BGH nhà trường đã phân công các giáo viên của nhà trường gói quà vào sáng thứ 5 ngày 09/7/2020.

Các giáo viên đã tham gia tích cực, nhiệt tình để hoàn thành các gói phần thưởng cho các em học sinh thân yêu.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

107951555_1759572457513843_3021345668186683319_n 106802339_1759572317513857_5805800619722864828_n 107073556_1759572407513848_3443137519946208097_n 107224325_1759572364180519_1660494587502371001_n 107812222_1759572497513839_6845441440598664315_n 107787978_1759572137513875_401806636840196787_n107065042_1759572044180551_643839610329255974_n

Thành quả đầu tiên:
108527517_1759572260847196_142837014910794838_n